Kategorie sklepów

Lampiony adwentowe - adwentowe oczekiwanie przy świetle


Są tradycje liturgiczne, które pomału zamierają, a szkoda. Ich pielęgnowanie stwarza większe szanse na to, że nasza katolicka kultura przetrwa.

Popularnie określa się Adwent, jako czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Temat jest jednak bardziej skomplikowany, bo wiąże się z oczekiwaniem na dwa zdarzenia. To jednak dzięki tej binarności, możemy brać udział w Roratach. Tradycyjnie Roraty odprawia się o brzasku dnia, a jednym ze zwyczajów jest rozpoczynanie liturgii w ciemności, a dopiero podczas hymnu Gloria, włączane są światła w kościele.

Lampiony adwentowe

Są jednym ze zwyczajów i elementów oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W tym czasie ogromną rolę odgrywa symbolika światła. W domowej liturgii światło symbolizuje świeca, w kościelnej jest to właśnie lampion. Geneza adwentowego światła wiąże się z biblijnym przekazem, według którego człowiek w ciemności czuje się źle, błądzi, nie może znaleźć właściwej drogi. Światłość jest, więc darem od Boga. Wskazuje ścieżkę prawdy. Stąd świecie były zapalane w bożych przybytkach już od czasów starożytnych. Światło rozprasza lęk, ciemność, a także spełnia praktyczną rolę.

Jak wygląda i czemu służy?

Lampion adwentowy przygotowuje się najczęściej z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę czworoboku zamkniętego, którego ścianki, podklejone od wewnątrz kolorową bibułką, przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi.
Wewnątrz umieszcza się świecę, która zapalana jest w czasie modlitw lub wieczornic adwentowych. Lampiony umieszcza się w domu na widocznym miejscu. Idąc na roraty, dzieci zabierają je ze sobą do kościoła. „W niektórych parafiach zachował się piękny zwyczaj, że ludzie gromadnie i ze światłami śpieszą na roraty" - wspomina w swoim przemówieniu papież Jan Paweł II.

Lampion adwentowy umieszczony w domowym sanktuarium jest dobrą ilustracją do przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które zabrały oliwę do naczyń i z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca.


Obowiązuje od: 2010-12-03

Data dodania: 2010-12-03

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Rejestracja zajmuje tylko 10 sekund!