Kategorie sklepów

Regulamin

§1. Dodanie sklepu do katalogu jest bezpłatne.
§2. Korzystanie ze zgromadzonej w serwisie bazy sklepów jest bezpłatne.
§3. Serwis Dedo nigdy nie rozsyła żadnych treści reklamowych firm trzecich
§4. Każdemu sklepowi przysługuje maksymalnie jeden wpis w katalogu, w maksymalnie dwóch kategoriach
§5. Nie akceptujemy zgłoszeń sklepów o niskiej wiarygodności (np. sklepów nie wypełniających ustawowego obowiązku jawnego podawania danych firmy, sklepów działających bez własnej domeny, na bezpłatnych kontach hostingowych).
§6. Nie akceptujemy zgłoszeń serwisów nie będących sklepami internetowymi.
§7. Operator serwisu zastrzega prawo do edycji, a także usunięcia dowolnego wpisu, bez podania przyczyn.
§8. Operator serwisu zastrzega prawo do odmowy dodania dowolnego sklepu, bez podania przyczyn.
§9. Operator serwisu zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie, za powiadomieniem użytkowników.
§10. Każdy wpis przed dodaniem sprawdzany jest przez moderatora - w tym czasie nie jest widoczny w Katalogu.
§11. Użytkownik może samodzielnie edytować swój wpis za pomocą opcji "panel sklepu".
§12. Operator zastrzega prawo do wysyłania korespondencji powiązanej z działalnością serwisu na adresy email pozyskane przy zgłaszaniu sklepów.
§13. Operator serwisu Dedo dokłada starań, aby upewnić sie że prezentowane sklepy są prowadzone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, jednak nie może udzielać i nie udziela żadnych gwarancji odnośnie wynikłych z użytkowania serwisu transakcji.
§14. Opinie użytkowników o charakterze negatywnym nie zawierające numeru zamówienia są usuwane.
§15. Użytkownik poprzez umieszczenie danych lub komentarzy w serwisie Dedo wyraża zgodę na ich bezterminowe wykorzystywanie na potrzeby prowadzenia serwisu